rycina
2 kwietnia 2018 Autor Ewelina Szostakiewicz 2

Co to jest rycina?

Prowadząc własną stronę internetową korzystam z oferowanego przez Google narzędzia Search Console. Za jego pomocą mogę dowiedzieć się, w jaki sposób nowe osoby trafiają na mój blog. Pewnie nietrudno się domyślić, że najczęściej wpisują oni w swych wyszukiwarkach hasła dotyczące grafiki artystycznej, zwłaszcza linorytu. Na przykład ostatnio pewna osoba zadała pytanie: Dlaczego odbitki graficzne zostały nazwane rycinami?

Dlaczego rycina? Przyznam, że nigdy wcześniej nie zastanawiałam się nad tym. Wydaje mi się jednak, że w sposób intuicyjny potrafię odpowiedzieć na takie pytanie. Aby jednak upewnić się, że moje przypuszczenia są słuszne, to dodatkowo posłużę się słownikiem etymologicznym.

Rycina – znaczenie słowa

ryciny graficzne

Aby zrozumieć dlaczego odbitki graficzne nazywane są rycinami, należy najpierw poznać znaczenie słowa rycina. Współcześnie wyraz ten jest stosowany przede wszystkim w stosunku do rysunków, reprodukcji oraz grafik stanowiących dołączone do tekstu ilustracje. Pierwotnie jednak tylko prace plastyczne wykonane za pomocą wybranych tradycyjnych technik graficznych (oraz niektóre prace rzeźbiarskie), zasługiwały na to, by nazywać je rycinami.

Opisywane słowo wywodzi się bezpośrednio od wyrazu ryć. W związku z tym można by założyć, że każdy efekt rycia będzie nazywany ryciną. W przeszłości faktycznie tak było. Za ryciny uznawano więc nie tylko wybrane prace plastyczne, ale także wiele innych przedmiotów i zjawisk. W ten sposób nazywano chociażby rozkopane (zryte) przez dziki pole.

odbitka graficzna

Biorąc pod uwagę etymologię słowa należałoby więc uznać, że w przypadku sztuk plastycznych rycinami mogą być nazywane tylko te prace, które powstają poprzez żłobienie, drążenie i wyrywanie. Czy odbitki graficzne będą się do nich zaliczać?

Każdy kto posiada chociaż podstawową wiedzę na temat popularnych artystycznych technik drukarskich, będzie wiedział, że najczęściej proces przygotowywaniu niezbędnej matrycy graficznej polega właśnie na ryciu wybranego wzoru w płytce. W związku z tym bez wątpienia odbitka graficzna może być nazywana ryciną. Zresztą wystarczy zwrócić uwagę już na same nazwy poszczególnych technik graficznych: miedzioryt, drzeworyt, linoryt… ryt, ryt, ryt… cząstka ryt jasno pokazuje związek z wyrazem ryć.

Dlaczego odbitki graficzne zostały nazwane rycinami?
Ponieważ w trakcie ich wykonywania niezbędne okazuje się rycie.

co to jest rycina

Tekst tworzyłam w oparciu o Słownik Etymologiczny Języka Polskiego Wiesława Borysia z roku 2005. Wykorzystane ilustracje to ryciny – fragmenty przygotowywanej przeze mnie ręcznie robionej książki.

Przeczytajcie też o tym co to jest linoryt.