sklep artystyczny grafika, linorytem.pl regulamin

Regulamin

Przed dokonaniem zakupu, zapoznaj się z regulaminem… tak, wiem, że jest długi i nudny 😉

Warunki ogólne

 1. Sprzedaż wyrobów artystycznych oferowanych na stronie internetowej Linorytem.pl odbywa się na zasadach niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawnych.
 2. Sklep internetowy jest własnością Eweliny Szostakiewicz i jest prowadzony na zasadach działalności nierejestrowanej.
 3. Dokonanie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Oferta/dostępny asortyment

 1. W ofercie Linorytem.pl znajdują się wyłącznie ręcznie wytwarzane produkty artystyczne. Są to przede wszystkim grafiki tworzone za pomocą tradycyjnych technik warsztatowych oraz artystyczne wyroby introligatorskie.
 2. Zdjęcia produktów prezentowanych na stronie stanowią element poglądowy. Ich kolorystyka może nieznacznie różnić się od rzeczywistej barwy oferowanych wyrobów.
 3. Wszystkie sprzedawane produkty są tworzone ręcznie w niewielkich seriach. Stanowią one wyroby unikatowe, co oznacza, że poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. – Nie stanowi to wady produktu oraz nie jest podstawą do uwzględnienia ewentualnej reklamacji.
 4. Ceny poszczególnych produktów wyrażone są w złotych polskich. Wartości uwzględniają kwoty brutto.
 5. Momentem, w którym cena staje się wiążąca dla sprzedającego oraz nabywcy, jest przyjęcie zamówienia do realizacji.
 6. W ofercie sklepu mogą być na bieżąco dokonywane zmiany. Dotyczy to w szczególności dodawania nowych produktów oraz zmian cen.

Zamawianie produktów

 1. Zamówienia złożone przez klientów sklepu Linorytem.pl przebiegają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego. W momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta sprzedaż na warunkach zaakceptowanych przez klienta.
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji musi zostać obowiązkowo potwierdzone przez sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail w okresie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty złożenia.
 3. Klient ma prawo do anulowania dokonanego zamówienia. Może się to odbyć nie później niż 24 godziny od daty wpływu.
 4. W wybranych przypadkach sprzedawca ma prawo do dokonania telefonicznej weryfikacji zamówienia oraz ustalenia szczegółów transakcji.
 5. W sytuacji, gdy pojedynczy dostępny egzemplarz produktu zostanie jednocześnie zamówiony przez większą ilość klientów, realizowane będzie wyłącznie pierwsze złożone zamówienie.
 6. Każde zaakceptowane zamówienie zostanie przygotowane i dostarczone do wysyłki w terminie nie dłuższym niż 2-3 dni robocze.
 7. Linorytem.pl nie odpowiada za pojawienie się ewentualnych opóźnień w dostawie, powstałych z winy dostawcy (Poczta Polska S.A. ewentualnie inna firma, w przypadku indywidualnego ustalenia z kupującym).

Płatności

 1. Płatności za dokonane zamówienia mogą być realizowane: za pobraniem, przelewem bankowym jako przedpłata lub za pośrednictwem transakcji PayPal.
 2. Obowiązujący rachunek bankowy: Ewelina Szostakiewicz, ul. Chopina 14/12, 44-100 Gliwice, nr (mBank), nr rachunku: 66 1140 2017 0000 4502 1278 0617
 3. Obowiązujący e-mail dla przelewów PayPal: ewszostakiewicz@gmail.com

Dostawa zamówionych towarów

 1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (lub innego dostawcy, w przypadku, gdy zostało to ustalone indywidualnie z klientem).
 2. Towary dostarczane są na adres określony przez kupującego. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta, to Linorytem.pl skontaktuje się (mailowo lub telefonicznie) w celu ustalenia kolejnego terminu planowanego dostarczenia przesyłki.
 3. Klient zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów ponownej przesyłki.
 4. Do każdej przesyłki dołączony będzie odpowiedni rachunek sprzedaży
 5. W przypadku uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu kupujący jest zobowiązany sporządzić protokół reklamacji. Na dokumencie znaleźć powinien się podpis kuriera/listonosza realizującego dostawę. Stworzony protokół należy niezwłocznie dostarczyć na adres: Ewelina Szostakiewicz, ul. Chopina 14/12, 44-100 Gliwice.
 6. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem, kupujący ma prawo zgłosić reklamację w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

Zwroty i reklamacje

 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w okresie do 14 dni od momentu otrzymania zakupionego towaru.
 2. Zwracane produkty muszą być kompletne, niezniszczone i nie mogą posiadać żadnych śladów użytkowania.
 3. Prawo zwrotu towaru nie obowiązuje w przypadku, gdy zakupiony przedmiot został stworzony zgodnie z wcześniej ustalonymi zindywidualizowanymi wytycznymi klienta.
 4. Zwracany towar należy dostarczyć wraz z dokumentem potwierdzającym zakup (rachunek) oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: Ewelina Szostakiewicz, ul. Chopina 14/12, 44-100 Gliwice.
 5. Wszelkie koszty przesyłki związane z procesem zwrotu towaru pokrywa kupujący.
 6. Koszt zwróconych towarów jest przesyłany w przeciągu 5 dni roboczych na adres rachunku bankowego, który został wskazany przez klienta.
 7. Ewentualne reklamacje rozpatrywane są do 14 dni kalendarzowych. O wynikach reklamacji klient informowany jest w formie pisemnej – odpowiedź zostanie przesłana na adres korespondencyjny, wskazany przez kupującego.
 8. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, to wadliwy produkt zostanie naprawiony (na koszt Linorytem.pl) lub wymieniony. W przypadku gdy naprawa lub wymiana wadliwego towaru nie będzie możliwa, to klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów. Do zwracanej kwoty doliczone zostaną koszty związane z przesyłką towaru. Ustalona kwota zostanie wpłacona przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez klienta.

Polityka bezpieczeństwa

 1. Złożenie zamówienia w sklepie Linorytem.pl oznacza wyrażenie zgody kupującego na przechowywanie i przetwarzanie przez właściciela sklepu danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu sprzedaży oraz do komunikacji stron transakcji: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.)

Kontakt:

Wszelkie pytania, uwagi i propozycje mogą być kierowane na adres:

Linorytem.pl Ewelina Szostakiewicz, ul. Chopina 14/12, 44-100 Gliwice

tel. 514366953, mail: ewszostakiewicz@gmail.com

Wróć do: sklepu