funkcja ilustracji
12 marca 2017 Autor Ewelina Szostakiewicz 11

Ilustracja, co to właściwie jest?

Według powszechnie stosowanej definicji ilustracja jest elementem wizualnym, który stanowi dodatek, uzupełnienie, objaśnienie lub ozdobę tekstu (na podstawie słów Janiny Wiercińskiej). W takim rozumieniu ilustracja to wytwór plastyczny, który jest bezpośrednio powiązany ze słowem pisanym. Czy w związku z tym posługiwanie się opisywanym pojęciem w przypadku twórczości, która nie jest wykorzystywana jako element uzupełniający tekst, to błąd?

Czy ilustracja jest sztuką?

Jeśli uznamy, że ilustracja istnieć może tylko w charakterze dodatku do tekstu, to należałoby się również zastanowić, czy ta dziedzina plastycznej twórczości jest w ogóle sztuką? W końcu funkcja ilustracji byłaby wyłącznie służebną w stosunku do literatury lub tekstów innego rodzaju.

Moim zdaniem odpowiedź nie jest jednoznaczna. Ilustracja może być sztuką, ale nie oznacza to, że zawsze nią jest. Jeżeli tworzona była wyłącznie w charakterze użytkowego elementu, który ma za zadanie ułatwić zrozumienie treści, zawartej w słowach pisanych i samodzielnie nie wnosi żadnych dodatkowych treści ani innego rodzaju wartości, to z pewnością nie będzie to sztuka.

Jaka jest rola współczesnej ilustracji?

Jeśli jednak ilustracja w jakikolwiek sposób wzbogaca istniejący tekst i stanowi element posiadający własną wartość, to nie można mieć najmniejszych wątpliwości, że jest to sztuka. Okazuje się przecież niejednokrotnie, że słowo pisane, poprzez swoją wyjątkową precyzyjność, może być mniej odpowiednie do  przekazywania treści o charakterze subiektywnym. Lepiej sprawdzi się język wizualny, pozwalający na znacznie bardziej swobodną interpretację.

Nowe znaczenie wyrazu ilustracja

Warto jednak pamiętać, że pojęcie ilustracji stopniowo poszerza swoje znaczenie. W rozumieniu potocznym przestaje być uważane za wizualne uzupełnienie tekstu. Ilustracja w obecnych czasach to już określenie dotyczące wszelkiego rodzaju wytworów plastycznych, które mają na celu przekazanie jakiejś treści. Ich rola właściwie się nie zmienia. Funkcją ilustracji wciąż jest ilustrowanie. Jednak obrazować może już dowolne istniejące elementy, niekoniecznie tekst. Równie dobrze może wizualizować jakieś zaistniałe wydarzenie lub odczuwane przez twórcę emocje.

A czy zastanawiałeś się już nad tym, co to jest sztuka?