Krótka historia sztuki

Historia sztuki to jedna z dyscyplin nauk humanistycznych. Jej celem jest sklasyfikowanie w ujęciu historycznym wizualnych elementów kultury. Zazwyczaj wspominając o historii sztuki, mamy na myśli różnorodne kierunki, prądy i ruchy artystyczne. Istotni okazują się również pojedynczy artyści. Oczywiście tylko ci, o których utarło się myśleć jako o jednostkach wybitnych: Picasso, Van Gogh, Salvador Dali oraz jeszcze kilku innych słynnych panów. (Pań jakoś mniej). Czytaj dalej Krótka historia sztuki

Galeria sztuki

Galeria sztuki. Chodzicie tam czasem? Ja rzadko. Raczej z poczucia obowiązku niż dla przyjemności. Wiem, wiem, to skandal, że sama będąc twórcą, lekceważę te wspaniałe, poświęcone sztuce instytucje. Trudno, mam to gdzieś. O ile liczne współczesne działania artystyczne uważam za interesujące, to oferta przeważającej części muzeów i galerii zwyczajnie mnie nudzi. Czytaj dalej Galeria sztuki